Lægen

Charlotte Magnus

Charlotte Magnus

Speciallæge i almen medicin

Født 1964 Kandidat 1991 Speciallæge i almen medicin 1996 Praktiserende læge siden 1996 Medlem af : DSAM – Dansk Selskab for Almen Medicin PLO – Praktiserende Lægers Organisation PLA – Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening DMS – Dansk Medicinsk Selskab DSEA – Danske Selskab for Evidensbaseret Akupunktur